Maciej Małecki
prof. dr hab. n. med.

Maciej Małecki

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii SU i Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM jest uznanym lekarzem i naukowcem w dziedzinie diabetologii, ekspertem w skali krajowej i międzynarodowej. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii.

W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School.

Jest autorem i współautorem około 200 artykułów naukowych, w tym około 150 oryginalnych; jego prace były cytowane ponad około 4500 razy (IF około 700, wskaźnik Hirscha 33). Wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe 2006.

Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), Prezes PTD w latach 2015-2019. Od kilkunastu lat współtworzy doroczne Zalecenia Kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.