Magdalena Boczarska-Jedynak
dr n. med.

Magdalena Boczarska-Jedynak

Specjalista w dziedzinie neurologii, medycyny bólu oraz medycyny estetycznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, studiów podyplomowych w zakresie medycyny bólu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie medycyny estetycznej dla lekarzy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Były nauczyciel akademicki, przez wiele lat związany z Kliniką Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie zarządza prywatną interdyscyplinarną placówką medyczną – Instytutem Zdrowia w Oświęcimiu, gdzie w sposób holistyczny łączy możliwości leczenia z zakresu wielu dziedzin medycyny.

Szczególny obszar jej zainteresowań i działalności klinicznej stanowi terapia toksyną botulinową w neurologii, medycynie bólu i medycynie estetycznej. Jest wykładowcą i trenerem z zakresu leczenia toksyną botulinową przewlekłej migreny oraz krajowym koordynatorem międzynarodowego programu edukacyjnego Allergan Medical Institute, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy w tym zakresie.

Jest współautorką licznych prac naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, rozdziałów książkowych oraz doniesień zjazdowych, jak również cenionym wykładowcą na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych.

Pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, jest członkiem zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, International Headache Society, American Headache Society, International Parkinson and Movement Disorders Society oraz International Neurotoxin Association.

Aktualności z ekspertem