Rafał Pankowski
prof. dr hab. n. med.

Rafał Pankowski

W 1998 r. ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 2005 obronił pracę doktorską „Ocena skuteczności operacyjnego leczenia kręgozmyku cieśniowego metodą tylnej stabilizacji i przedniego międzytrzonowego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”. W roku 2016 habilitował się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej „Badania kliniczne i doświadczalne nad bezpośrednią derotacją kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”.

Jest twórcą derotatora Pankowskiego służącego do operacyjnego leczenia skolioz.

Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafał_Pankowski_(lekarz)

Aktualności z ekspertem