Rafał Pankowski
prof. dr hab. n. med.

Rafał Pankowski

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego