Jaromir Wasyluk
dr n. med.

Jaromir Wasyluk

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami. W 1995 roku ukończył Warszawską Akademię Medyczną, a w 2006 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych za obronę pracy z zakresu laserowej diagnostyki jaskry.

Przez wiele lat był zawodowo związany z Kliniką Okulistyki CMKP w Szpitalu im. Prof. Orłowskiego oraz z Instytutem Jaskry. Obecnie równolegle pracuje w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie jako adiunkt i Zastępca Kierownika Kliniki oraz jako Dyrektor Naukowy Centrum Okulistycznego „Optimum”.

Absolwent 3-letniego programu eksperckiego „European Glaucoma Panel” pod kierownictwem Prof. T. Garway'a-Heatha z Moorfields Eye Hospital w Londynie. Bierze czynny udział w licznych konferencjach, warsztatach szkoleniowych i kursach specjalistycznych.

Autor wielu opublikowanych w prasie naukowej artykułów i doniesień oraz rozdziałów w podręcznikach okulistycznych. Zajmuje się również pracą dydaktyczną, prowadząc szkolenia specjalizacyjne lekarzy rezydentów.

Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika specjalistycznego „Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce”. Należy do prestiżowych towarzystw i stowarzyszeń naukowych, między innymi do Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, ESCRS i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego.