Robert Rejdak
prof. dr hab. n. med.

Robert Rejdak

Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.

Prof. dr hab. Robert Rejdak odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003–2005 przebywał na stypendium w uniwersyteckim szpitalu okulistycznym w niemieckiej Tybindze. Przez pół roku pracował także w Erlangen, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Anselma Jünemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz w Pizie i Rawennie.

W pracy klinicznej i badawczej prof. Robert Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 30 000 operacji. W styczniu 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. W 2016 jako pierwszy w Polsce przeprowadził operacje wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha oraz witrektomii hybrydowej. Jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzroku przy SPSK nr 1 w Lublinie. Klinika kierowana przez prof. Roberta Rejdaka, jako jedyny ośrodek w kraju, została włączona w poczet ERN-EYE (Europejska Sieć Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie chorób rzadkich oczu).

Swoje prace publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w: „Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology", „Acta Ophthalmologica", „Retina”, „Investigative Ophthalmology & Visual Science" oraz „Klinice Ocznej". Jest współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Ophthalmology Journal”. Jest promotorem 10 doktoratów i opiekunem 4 habilitacji. Na dorobek naukowy prof. Roberta Rejdaka składają się publikacje naukowe o łącznym IF=300,610 i H=20.

W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Uczelni UKSW w Warszawie oraz członkiem Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Od roku 2020 pełni funkcję prorektora ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Za swoje osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał wielokrotnie zespołową nagrodę Ministra Zdrowia, nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz (w 2020 roku) indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.