Maciej Kupczyk
prof. dr hab. n. med.

Maciej Kupczyk

Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii.

Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą astmy ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób alergicznych, terapii biologicznych, immunoterapii swoistej i nadwrażliwości na leki.

Autor licznych publikacji naukowych. Doświadczenie zdobył na szkoleniach w Szpitalu Uniwersyteckim Huddinge oraz Centrum Badań nad Alergiami Karolinska Institutet w Szwecji, a także Szpitalu im. Luigiego Sacca we Włoszech.

Aktualności z ekspertem