Paweł Skowronek
dr hab. n. med.

Paweł Skowronek

Kierownik Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz kierownik ds. dydaktyczno-naukowych Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Specjalista w zakresie protezoplastyk stawów, w szczególności technik miniinwazyjnych MIS DAA i zabiegów rewizyjnych. Prekursor i trener technik miniinwazyjnych w aloplastyce stawu biodrowego (obecne doświadczenie to ponad 7 tys. operacji).

Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończył z trzyletnim stypendium naukowym, a specjalizację w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wyróżnieniem. W latach 1998-2012 asystent i starszy asystent na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wykładowca na wydziałach lekarskich, rehabilitacyjnym oraz English division. Autor i współautor prac o tematyce ortopedycznej i radiologicznej. Od 2009 r. międzynarodowy i krajowy trener-szkoleniowiec w zakresie technik miniinwazyjnych w protezoplastyce stawu biodrowego –prawdopodobnie największe doświadczenie w kraju, ponad 350 szkoleń typu chirurg-chirurg dla lekarzy z Polski, Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Pn. i Płd. Obecnie prowadzi cykliczne szkolenia w Polsce i Niemczech.

2012 r. – obrona pracy doktorskiej z zakresu zwichnięć protez stawu biodrowego

2013 r. – rozpoczęcie współpracy z warszawskim Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach zastosowania nowatorskich biotechnik z wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów

2014 r. – obrona pracy dyplomowej na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego („Zarządzanie w służbie zdrowia w dobie przekształceń własnościowych”)

2015 r. – nagroda Lekarza Roku 2014 w Kielcach

2016 r. – nagroda Lekarza Roku 2015 w Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz nagroda Ortopeda Roku w województwie świętokrzyskim

2016 r. – dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2021 r. – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych

Programy edukacyjne z ekspertem