Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. n. med.

Ewa Mrukwa-Kominek

Od 1988 roku związana z okulistyką śląską, od początku swojej pracy zajmuje się wadami refrakcji i ich korekcją – zarówno zachowawczą, jak i chirurgiczną (laserową i manualną). Jej zainteresowania koncentrują się szczególnie wokół diagnostyki i leczenia:

  • schorzeń rogówki (w tym diagnostyką w mikroskopie konfokalnym, optyczną koherentną tomografią przedniego odcinka oka, leczeniem zachowawczym, laserową fotokeratektomią (zabiegi pierwsze w Polsce) jaki i przeszczepami rogówki oraz najnowszym leczeniem regeneracyjnym rogówki);
  • zaćmy z implantacją wszystkich modeli soczewek wewnątrzgałkowych w tym soczewek „Premium” (wieloogniskowych, dwuogniskowych, torycznych, wieloogniskowo-torycznych i doszczepianych do rowka rzęskowego, wraz z zespołem wszczepiła pierwszą w Polsce soczewkę bioanalogiczną);
  • starczowzroczności różnymi metodami;
  • jaskry;
  • alergicznymi schorzeniami oczu;
  • schorzeniami siatkówki i ciała szklistego.


Aktualnie zatrudniona jako Kierownik w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz jako Lekarz Kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach. Swoje umiejętności zdobywała i poszerzała na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Kierowała licznymi badaniami klinicznymi i naukowymi.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988 r.). 

Jest autorem lub współautorem ogółem 185 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych. Publikacje, których jest autorem lub współautorem cytowano w 60 innych recenzowanych czasopismach zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 500 prac przedstawianych na zjazdach i sympozjach europejskich i światowych oraz na zjazdach i sympozjach w Polsce.

Specjalizacja z dziedziny okulistyki:

1992 r. – I° specjalizacji w zakresie okulistyki

1995 r. – II° specjalizacji w zakresie okulistyki, egzamin z wyróżnieniem

1996 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – praca wyróżniona

2007 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2013 r. – nadanie tytułu Profesora.

2014 r. – ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w służbie zdrowia – Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Zdrowie Publiczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Źródło: https://www.novum-med.pl/index.php/lekarze-novum-med/prof-dr-hab-n-med-ewa-mrukwa-kominek