Katarzyna Biernacka
prof. dr hab. n. med.

Katarzyna Biernacka

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w  Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z Narodowym Instytutem Kardiologii  w Warszawie. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2016 r.

Jej najważniejsze osiągnięcia i zainteresowania badawcze związane są z problematyką zaburzeń rytmu o podłożu genetycznym, w tym szczególnie arytmogenną kardiomiopatią prawej komory (AKPK) i kanałopatiami. Jest współautorką pionierskich prac z zakresu patomorfologii, histologii i ultrastruktury AKPK, które udowodniły hipotezę, że jest ona kardiomiopatią, a nie dysplazją. Była głównym badaczem w polskiej części projektu „Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia: Clinical Registry and data base, evaluation of therapies, pathology registry, DNA banking” w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej 2002-2006.

Posiada największe w Polsce doświadczenie z chorymi z AKPK. W zakresie badań nad tym schorzeniem, w szczególności nad stratyfikacją ryzyka nagłego zgonu sercowego, współpracowała z wieloma ośrodkami zagranicznymi (St George’s Hospital, Londyn, Wielka Brytania; Lund University, Szwecja; University of Padua, Włochy; University of Rochester, USA; The Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada; Montreal Heart Institute, Montreal, Kanada). Prowadzi prace badawcze nad podłożem genetycznym, korelacją genotyp-fenotyp i oceną ryzyka nagłego zgonu w przebiegu arytmogennych chorób o podłożu genetycznym. 

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są również wady wrodzone serca. Jest współtwórczynią i koordynatorem programu przeznaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej – jednego z największych sukcesów Narodowego Instytutu Kardiologii  w Warszawie.

Była przewodniczącą Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (2021-2023) oraz członkinią Task Force on Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia of the Working Group Myocardial and Pericardial Disease Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1992-1997). Obecnie jest członkinią Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca EHRA i The European Cardiac Arrhythmia Genetics (ECGen) focus group (EHRA).

Nadchodzące wydarzenia