Joanna Przybek-Skrzypecka
dr n. med.

Joanna Przybek-Skrzypecka

W 2012 r. z wyróżnieniem ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i zdała Lekarski Egzamin Końcowy z II najwyższym wynikiem, otrzymując nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od 2013 r. pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie i od 2019 r. w Katedrze i Klinice Okulistyki WUM (adiunkt). Konsultant okulistyczny Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W 2018, po zakończeniu studiów doktoranckich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, obroniła pracę doktorską.

W trakcie specjalizacji uczestniczyła w 3 badaniach klinicznych, wielu stażach i kursach naukowych, zawodowych i dydaktycznych w wybitnych zagranicznych ośrodkach (Columbia University, New York, USA), gdzie prowadziła badania w ramach grantu Fundacji Kościuszkowskiej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół neurookulistyki i farmakoterapii okulistycznej.

Pasjonatka dydaktyki. Od 2010 z sukcesami prowadzi zajęcia z okulistyki i farmakologii ze studentami kierunku lekarskiego I, II WL a także wydziału anglojęzycznego. W 2014 r. zajęła II miejsce w dydaktycznej ankiecie studenckiej na I Wydziału Lekarskiego WUM.

Programy edukacyjne z ekspertem