Obuoczne obniżenie ostrości wzroku – kluczowe aspekty diagnostyki różnicowej

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2024-01-17
O programie

W trakcie wykładu dr n med. Joanna Przybek-Skrzypecka omówiła charakterystykę kliniczną i diagnostykę różnicową przyczyn obuocznego obniżenia ostrości wzroku. Prelegentka szczególną uwagę poświęciła odróżnianiu zaburzeń siatkówki od chorób neurookulistycznych stanowiących główną przyczynę zaniewidzenia.

Najważniejsze punkty wykładu

  • Retinopatie polekowe/toksyczne
  • Retinopatia paraneoplastyczna
  • Przemijające obuoczne zaniewidzenia
  • Neurologiczne przyczyny zaniewidzenia (migrena, napad padaczkowy, choroby neurodegeneracyjne, np. choroba Alzheimera, zanik korowy)


Dlaczego warto zapoznać się z materiałem?

  • Usystematyzowana wiedza dotycząca przyczyn zaniewidzenia obuocznego, takich jak: choroby neurologiczne oraz onkologiczne czy niedobory witamin i minerałów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym okulistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel
  • Edukacja lekarzy okulistów z zakresu przyczyn zaniewidzenia i kluczowych apektów diagnostyki różnicowej
Słowa kluczowe
zaniewidzenie, retinopatia, neurodegeneracja, niedokrwienie, demielinizacja
Skróty
TBVL
Transient Binocular Visual Loss (przejściowe obuoczne zaniewidzenie)
CAR
Carcinoma-associated Retinopathy (retinopatia związana z nowotworem)
NT
nadciśnienie tętnicze
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca