Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med.

Grażyna Rydzewska

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, członek zarządu Międzynarodowego Klubu Trzustkowego, wieloletni były Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii.

Pani profesor Grażyna Rydzewska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym zdobywała kolejne tytuły zawodowe (specjalizacja z chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii) i akademickie – doktora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe i naukowe poglębiała także podczas kolejnych pobytów w ośrodku gastroenterologicznym w Brukseli w szpitalu Św. Erazma oraz w Uniwersytecie Sherbrooke (Quebec, Kanada). W roku 2007 uzyskała stopień naukowy profesora nauk medycznych. Od roku 1998 pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, gdzie rozwinęła na bazie oddziału chorób wewnętrznych pełnoprofilową klinikę gastroenterologiczną. Przez 10 lat pani profesor Rydzewska pełniła także funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii, przez 5 lat Prezesa PTG-E. Przez kilka lat reprezentowała Polskę w ECCO (European Crohn and Colitis Organisation).

Główny nurt zainteresowań pani profesor Rydzewskiej to choroby trzustki oraz nieswoiste zapalne choroby jelit. Jest autorką i współautorką ponad 400 publikacji w tych dziedzinach w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Utworzyła pierwszy w Polsce pododdział leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, łączący opiekę szpitalną z ambulatoryjną, stanowiący próbę stworzenia kompleksowej opieki w tej grupie pacjentów. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Gloria Medicinae oraz wieloma innymi prestiżowymi odznaczeniami, w tym honorowego członka stowarzyszenia pacjentów J-elita.

Programy edukacyjne z ekspertem