Agnieszka Pawlak
prof. dr hab. n. med.

Agnieszka Pawlak

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii PIM MSWiA, Kierownik Zakładu Badawczo-Klinicznego Fizjologii Stosowanej IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN, Prezes Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca PTK, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w PIM MSWiA. Członek European Heart Academy.

Szczególnym obszarem zainteresowań prof. Pawlak są:

  • niewydolność serca
  • choroby zapalne mięśnia sercowego
  • echokardiografia
  • biologia molekularna

Autorka i współautorka wielu publikacji w recenzowanych czasopismach, streszczeń, monografii i rozdziałów w książkach (IF- 404,592 IH - 19). Prof. Pawlak ukończyła Podyplomowe Studia Niewydolności Serca w Zurychu. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Niewydolności Serca, członkiem Grupy Roboczej Chorób Mięśnia Sercowego i Osierdzia ESC.

Szkoliła się w Allgemeines Krankenhaus (AKH) w Wiedniu, Heart Center w Lipsku, Kerckhoff-Klinik w Bad Nauheim oraz na Columbia University w Nowym Jorku.

Programy edukacyjne z ekspertem

Nadchodzące wydarzenia