Irena Walecka
prof. nadzw. dr hab. n. med.

Irena Walecka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z zakresu: dermatologii i wenerologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Konsutant dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), European Academy of Dermatology and Venerelogy (EADV) oraz American Academy of Dermatology (AAD), a także Vice Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej (PTLME).