Andrzej Borowski
prof. dr hab. n. med.

Andrzej Borowski

Jest profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którego absolwentem został w 1999 roku. Od czasu ukończenia uczelni, związany z Kliniką Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej pierwsze kroki zawodowe oraz naukowe stawiał pod okiem profesora Marka Syndera. Pracę doktorską obronił w 2006 roku, otrzymał za nią nagrodę Kapituły im. M. Stefanowskiego za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim. W 2011 roku obronił rozprawę habilitacyjną. Jako stypendysta The Thomas Jefferson University, The Nemours Fundation, w latach 2006–2007 odbył staż w prestiżowym ośrodku ortopedii dziecięcej, Aflred I, DuPont Hospital for Children w Wilmintgon, De.

W ciągu ostatnich kilku lat doskonalił swoje umiejętności zawodowe, odbywając liczne staże jak i uczestnicząc w kursach szkoleniowych zarówno w Polsce jak i wielu krajach świata. Obecnie pełni role kierownika oddziału męskiego, Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej, UM w Łodzi. Jest promotorem dwóch prac doktorskich, a kolejne trzy są w fazie realizacji.

Jest autorem licznych oryginalnych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Autorem doniesień zjazdowych prezentowanych na prestiżowych światowych kongresach, takich jak: Societe Internationale de Chirurgie Orthopediqueat de Traumatologie (SICOT), European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology Symposium (EFORT) czy też podczas American Academy of Orthopedic Surgeon.

W latach 2016–2019 zasiadał w składzie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a od 2017 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej EFORT’u, European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT).

We wrześniu 2019 roku, został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu dla Obszaru Województwa Łódzkiego.

Aktualności z ekspertem