Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med.

Bożena Romanowska-Dixon

Obecnie – od 2004 r. – Kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Specjalizuje się w onkologii okulistycznej, prowadząc badania dotyczące: zastosowania przezźrenicznej termoterapii w leczeniu wewnątrzgałkowych przerzutów nowotworowych, optymalizacji postępowania w melanocytarnych zmianach spojówki, postępowania w naczyniakach naczyniówki, właściwości sieci fibrynowej u pacjentów z niedrożnością żył siatkówki, przyczyny wznowy czerniaka naczyniówki leczonego metodą brachyterapii Ru-106. W styczniu 2011 r. przy współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN współtworzyła powstanie pierwszej w Polsce Pracowni Radioterapii Protonowej.

Wprowadziła innowacyjne techniki operacyjne, które mają zastosowanie w praktyce: nowe metody chirurgicznego leczenia nowotworów wewnątrzgałkowych (2003 r., 2004 r.), metoda terapii protonowej (styczeń 2011 r.), brachyterapia z zastosowaniem Ru-106 (1995 r.), brachyterapia z zastosowaniem I-125 (1997 r.).

Członek towarzystw naukowych – krajowych i zagranicznych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
  • Członek Stowarzyszenia AMD,
  • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie Okulistyki,
  • Sędzia Sądu Lekarskiego Izb Lekarskich w Krakowie,
  • Członek Panelu Ekspertów w tematyce okulistyki.


Członek Rady Naukowej czasopism:

  • „Okulistyka”,
  • „Okulistyka po Dyplomie”,
  • „Magazyn Lekarza Okulisty”.

Członek komitetu Redakcyjnego „Kliniki Ocznej”. Współzałożyciel i Prezes Małopolskiej Fundacji Ratowania Wzroku. Członek Europejskiego Towarzystwa Badań Podstawowych i Klinicznych (EVER) – członek zarządu, reprezentant krajów Europy Wschodniej (2015–2020 r.). Członek Grupy Onkologii Okulistycznej (OOG). Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów Jaskry. Członek Polskiej Rady Ekspertów ETHICS PL.

Jest autorem i współautorem ok. 300 artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz autorem książek: Czerniak błony naczyniowej Diagnostyka różnicowa nowotworów wewnątrzgałkowych (2015 r.), oraz Swept Source OCT w diagnostyce patologii tylnego bieguna oka i nowotworów wewnątrzgałkowych (2018 r.).

Pod redakcją naukową Prof. dr hab. Bożeny Romanowskiej-Dixon powstała unikatowa książka pt.: Onkologia Okulistyczna (wydanie polskie 2019 r., rozszerzona wersja angielska 2020 r.). Książka ta jest odzwierciedleniem wieloletniej pracy i ogromnej wiedzy autorów, wybitnych międzynarodowych specjalistów, wnikliwych znawców tematu, którzy starali się przekazać swoją wiedzę czytelnikom. Współautorami książki są kierownicy Ośrodków Onkologii Okulistycznej z Europy i USA. Ogromną wartość dydaktyczną książki stanowią bardzo liczne ryciny pochodzące ze zbiorów Autorów. Jest to propozycja dla: okulistów, onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów i studentów wiążących swoją przyszłość z tymi specjalizacjami.

Była gospodarzem i organizatorem ok. 50 sympozjów i konferencji okulistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki onkologicznej i badań podstawowych, goszcząc wielu znanych i cenionych profesorów okulistyki z całego świata. Była zaproszonym wykładowcą na Konferencje okulistyczne: Niemcy, Łotwa, Polska, Ukraina, Tajlandia, RPA.