Krzysztof Byśkiniewicz
dr n. med.

Krzysztof Byśkiniewicz

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Doktor nauk medycznych – rozprawa doktorska dotycząca tematyki związanej z obturacyjnym bezdechem podczas snu, pt.: „Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (nCPAP)”.

Jest laureatem nagród JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za działalność naukową i dydaktyczną.
Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Obecnie jest vice-przewodniczącym Sekcji Zaburzeń Oddychania Podczas Snu Polskim Towarzystwie Chorób Płuc.

Źródło: https://cm.enel.pl/centrum-medyczne/nasi-lekarze/krzysztof-byskiniewicz-TSVrwg

Aktualności z ekspertem