Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2000 r.). Od 2002 do 2017 r. pracował w Oddziale Okulistyki PZOZ w Starachowicach. Aktualnie zatrudniony w Klinice Okulistyki WSzZ w Kielcach. Od 2015 r. związany z realizacją programu lekowego terapii wysiękowej postaci AMD.