Andrzej Gackowski, prof. UJ
dr hab. n. med.

Andrzej Gackowski, prof. UJ

ZATRUDNIENIE:

 • Kierownik Pracowni Echokardiografii Kliniki Choroby Wieńcowej – od 1992 r.

 WYKSZTAŁCENIE 

 • Akademia Medyczna w Krakowie, Wydział Lekarski, 1991 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych I stopnia, 1995 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, 2000 r.
 • Stopień naukowy: doktor nauk medycznych z wyróżnieniem, 2000 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiolog, 2004 r.
 • Tytuł:  „European Cardiologist”, 2005 r.
 • Tytuł: „Fellow of the European Society of Cardiology”, 2007 r.
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych, 2011 r.

 STYPENDIA / STAŻE ZAWODOWE:

 • Bristol University Hospital, Wielka Brytania – 1991 r.
 • Narodowy Instytut Badań, Instytut Fizjologii Klinicznej, Pisa, Włochy – 1991 r.
 • Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Essen, Niemcy – 1998 r.
 • Instytut Kardiologii, Szpital Uniwersytecki Pitie Salpetriere Paryż, Francja – 2001 – 2002 r.

 PEŁNIONE FUNKCJE 

 • Klinika Choroby Wieńcowej UJ CM, od 1991 r. – adiunkt
 • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – od 1997 r.

DYDAKTYKA:

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, adiunkt
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,wykładowca w Szkole dla Obcokrajowców
 • Dwukrotne wyróżnienie studentów za prowadzenie zajęć
 • Udział w badaniach klinicznych, m. in. GUSTO, INJECT, CIBIS II, EUROPA, MC-135, TRITON TIMI 38, polskie badania wieloośrodkowe na temat echokardiografii dobutaminowej

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW 

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (sekcje echokardiografii i kardiologii inwazyjnej)
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Echokardiograficzne

 OTRZYMANE NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

 • Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo naukowego opracowania czterotomowego podręcznika „Echokardiografia Praktyczna” – 2006 r.
 • Specjalna Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za 4-tomową monografię „Echokardiografia Praktyczna” – 2006 r.
 • Medal Prezydenta Miasta Krakowa “Honoris gratia” – 2007 r.

*zródło: https://unicardia.pl/lekarze/prof-uj-dr-hab-n-med-andrzej-gackowski/

Programy edukacyjne z ekspertem

Nadchodzące wydarzenia