Wytyczne a podstawowa diagnostyka HCM w codziennej praktyce klinicznej

Kardiologia Wykład
Ważny do: 2025-05-06
O programie

Kardiomiopatię przerostową (HCM) definiuje się jako pogrubienie ściany lewej komory (LV), które nie wynika jedynie z nieprawidłowych warunków obciążenia. Jakie są najbardziej aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia tej choroby? Jak stosować je w codziennej praktyce klinicznej? Na te pytania odpowiadają: dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski oraz dr n. med. Anna Furman-Niedziejko.

Poszczególne materiały składające się na program edukacyjny:

  • wideowykłady,
  • prezentacja przypadku pacjenta.


Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
kardiolodzy
Cel

Celem kształcenia jest omówienie aktualnych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia HCM oraz ich stosowania w codziennej praktyce klinicznej lekarza kardiologa.

Słowa kluczowe
HCM, kardiomiopatia, kardiomiopatia przerostowa, kardiomiopatia rozstrzeniowa, kardiomiopatia restrykcyjna, arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa, lewa komora, miektomia, ablacja alkoholowa, amyloidoza transtyretynowa, choroba Fabry’ego, kardiowerter-defibrylator, nagła śmieć sercowa
Skróty
ESC
European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne)
MRI
Magnetic Resonance Imaging (rezonans magnetyczny)
HCM
Hypertrophic Cardiomyopathy (kardiomiopatia przerostowa)
LV
Left Ventricle (lewa komora)
ARVC
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (kardiomiopatia arytmogenna prawej komory)
LVEF
Left Ventricular Ejection Fraction (frakcja wyrzutowa lewej komory)
LVOTO
Left Ventricular Outflow Tract Obstruction (zawężanie drogi odpływu lewej komory)
DCM
Dilated Cardiomyopath (kardiomiopatia rozstrzeniowa)
RCM
Restrictive Cardiomyopathy (kardiomiopatia restrykcyjna)
ARVC
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa)
SIDS
Sudden Infant Death Syndrome (zespół nagłego zgonu niemowląt)
ICD
Implantable Cardioverter Defibrillator (kardiowerter-defibrylator)
SCD
Sudden Cardiac Death (nagła śmierć sercowa)
NSVT
Nonsustained Ventricular Tachycardia (nieutrwalony częstoskurcz komorowy)
SAM
Systolic Anterior Motion (skurczowy ruch przedniego płatka zastawki mitralnej w kierunku przegrody)
NDLVC
Non-Dilated Left Ventricular Cardiomyopathy (kardiomiopatia lewej komory bez jej rozstrzeni)
TTE
Transthoracic Echocardiography (echokardiografia przezklatkowa)
NZS
nagły zgon sercowy
Partner edukacyjny
Operator logistyczny
Instytucja akceptująca