Jan Ruxer
dr n. med.

Jan Ruxer

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W 1993 r. uzyskał I, a w 1998 r. II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 2003 r. jest również specjalistą w dziedzinie diabetologii. W 1997 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Odbywał staże lekarskie oraz podyplomowe na pododdziale endokrynologiczno-diabetologicznym Kliniki Chorób Wewnętrznych Ludwika Pasteura w Strasburgu, w Klinice Endokrynologiczno-Diabetologicznej Uniwersytetu Lyońskiego, a także staż kliniczny na oddziale i w poradniach diabetologii i endokrynologii St. James University Hospital w Leeds. Otrzymał stypendium naukowe rządu francuskiego.

Obecnie zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracował m.in. w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Przemiany Materii, Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych IMW Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Członek Rady Naukowej czasopism „Przegląd Kardiodiabetologiczny” i „Diabetologia po Dyplomie”. W latach 2015-2016 członek Komisji Epidemiologii Chorób Niezakaźnych i Promocji Zdrowia, a w latach 2017-2020 Komisji ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. W 1996 r. wchodził w skład Zespołu Kontroli Jakości Opieki Diabetologicznej w Warszawie. W latach 2002-2005 pełnił funkcję sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi.

Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 200 doniesień zjazdowych, prac poglądowych i oryginalnych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest autorem rozdziałów kilku książek z zakresu diabetologii i otyłości, w tym dwóch w tomie „Diabetologia” serii „Wielka Interna”, za który otrzymał nagrodę JM rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Programy edukacyjne z ekspertem