Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2009. W 2016 roku ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2021 r. ukończył specjalizację z gastroenterologii. W 2018 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Posiada liczne certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiczne w zakresie gastroskopii i kolonoskopii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz delegatem do European Board of Gastroenterology and Hepatology. Obszar zainteresowań klinicznych: endoskopia przewodu pokarmowego, zabiegi resekcyjne, badania profilaktyczne, zaawansowane techniki nadzoru endoskopowego.