Andrzej Szyszka
prof. dr hab. n. med.

Andrzej Szyszka

Dyplom lekarski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) i na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe i awanse akademickie. Doktoryzował się w 1979 r. (praca pt. „Badania doświadczalne nad centralnym i obwodowym mechanizmem działania niektórych leków przeciwgorączkowych z uwzględnieniem aspektów krążeniowych”). Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

Habilitował się w roku 2000 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Wpływ leczenia hipotensyjnego na przebudowę nadciśnieniową serca”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został mu nadany w 2010 r. W ramach Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu kieruje II Kliniką Kardiologii.

Na dorobek jego dorobek naukowy składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach, takich jak: „International Journal of Cardiology", „Cardiology Journal”, „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej” oraz „Kardiologia Polska”. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.