Jakub Janowicz
lek.

Jakub Janowicz

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizuje się w leczeniu chorób narządu ruchu w tym zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych, barkowych, kręgosłupa oraz leczeniu uszkodzeń urazowych i następstw urazów kończyny górnej i dolnej.

Zajmuje się m.in. leczeniem chorych z powikłaniami po leczeniu w obrębie narządu ruchu, zwłaszcza zakażeń układu mięśniowo-szkieletowego. Uczestnik polskich i zagranicznych szkoleń oraz kongresów związanych z dziedziną ortopedii i traumatologii.

Zawodowo przez wiele lat związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziałem Zapaleń Kości Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Odbył szereg kursów krajowych i zagranicznych związanych z operacyjnym leczeniem szeregu schorzeń narządu ruchu
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym leczeniu pacjentów z powikłaniami leczenia operacyjnego narządu ruchu

Wykonuje operacje:

  • wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego,
  • rewizji endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego z powodu obluzowania lub zakażenia,
  • artroskopii stawu kolanowego,
  • odbarczenia nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka,
  • zespolenia złamań w obrębie kończyn oraz i operacje w zaburzeniach zrostu kości,
  • rekonstrukcyjne w przypadku zakażeń kości i stawów, zaburzeń zarostu z infekcją i ubytkiem tkanek miękkich,
  • podawania białek morfogenetycznych kości, czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Źródło: https://www.rexmedicasport.pl/specjalisci/lek-med-jakub-janowicz/