Małgorzata Figurska
dr hab. n. med. prof. WIM

Małgorzata Figurska

Profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Współautorka dwóch monografii o tematyce chorób plamki: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – przewodnik diagnostyki i terapii oraz Diagnostyka różnicowa chorób tylnego bieguna gałki ocznej. Publikowała między innymi w: „European Journal of Opthalmology”, „Medical Science Monitor”, „Klinice Ocznej”. Autorka kilkudziesięciu doniesień zjazdowych dotyczących leczenia wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w Polsce.