Piotr Buchcic
dr n. med.

Piotr Buchcic

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie odbył szkolenie specjalizacyjne i obronił doktorat w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi.

Doskonalił swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w kursach szkoleniowych w Polsce i zagranicą (m.in. Core Curriculum in Children’s Orthopaedics, organizowanym przez EPOS).

Jest autorem i współautorem oryginalnych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Jego zainteresowania dotyczą leczenia urazów i deformacji pourazowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.