Analogi GLP-1 – rewolucja w kardiodiabetologii?

Diabetologia Wykład
Ważny do: 2024-08-10
O programie

Badania skuteczności i bezpieczeństwa nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych koncentrują się już nie tylko na ocenie wpływu na glikemię oraz parametry metaboliczne. Obecnie zwraca się także uwagę na ryzyko sercowo-naczyniowe. Jak prezentują się pod tym względem analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) w terapii cukrzycy typu 2? Zagadnienie kompleksowo omówili specjaliści w dziedzinie zarówno diabetologii, jak i kardiologii: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Olga Turowska oraz dr n. med. Jan Ruxer.

Program z punktami edukacyjnymi. Na materiał składają się:

  • podcast „Czas ma znaczenie – osiąganie celów terapeutycznych na samym początku terapii cukrzycy typu 2” (prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Olga Turowska),
  • podcast „Maraton, a nie sprint – jak skutecznie leczyć i zapobiegać powikłaniom sercowo-naczyniowym” (prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, dr n. med. Jan Ruxer),
  • debata „Analogi GLP-1 w wytycznych kardiologicznych. Semaglutyd – cząsteczka, która może zmienić przebieg cukrzycy typu 2” w formie wideowykładu (prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam).

Punkty edukacyjne i certyfikat

Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy oraz punktów edukacyjnych akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym kardiologom, diabetologom lub lekarzom POZ.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk Certyfikat). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk Spróbuj ponownie – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
diabetolodzy, lekarze POZ, kardiolodzy
Cel

Celem kształcenia jest omówienie aktualnie dostępnych metod leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe
cukrzyca, cukrzyca typu 2, leki inkretynowe, poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, ryzyko sercowo-naczyniowe, analogi glukagonopodobnego peptydu-1, analogi GLP-1, GLP-1RA, semaglutyd, powikłania mikronaczyniowe, powikłania makronaczyniowe, glikemia, hemoglobina glikowana, HbA1C, metformina, zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu
Skróty
AHA
American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne)
HbA1c
hemoglobina glikowana
PTD
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
hsCRP
High Sensitivity C-reactive Protein (białko CRP oznaczane metodą ultraczułą)
ESC
European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne)
PTK
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
GLP-1RA
agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1
CVOT
Cardiovascular Outcomes Trials (badania dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego wprowadzanych nowych terapii lekami przeciwcukrzycowymi)
MACE
Major Adverse Cardiac Events (poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe)
ASCVD
Atherosclerotic Cardiovascular Disease (choroba sercowo-naczyniowa o podłożu miażdżycowym)
GLP-1
hormon glukagonopodobny peptyd-1
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca