Kardiologia
26 kwietnia - 5 listopada 2024

Rozpoznaj kardiomiopatię - praktyczne warsztaty echokardiograficzne

Warsztat

„(Roz)poznaj kardiomiopatię" to ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat kardiomiopatii, jej diagnostyki oraz możliwości nowoczesnego leczenia. Wczesne rozpoznanie jest kluczowe w prewencji poważnych konsekwencji tych chorób.

Celem kampanii jest aktywne wsparcie lekarzy w rozwoju wiedzy medycznej w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego.

W ramach kampanii zorganizowane zostaną BEZPŁATNE warsztaty echokardiograficzne w 10 miastach Polski w:
Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

ZAREJESTRUJ SIĘ !

 
WYKŁADOWCY / TRENERZY

Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski (Kraków)
Dr n. med. Karolina Golińska-Grzybała (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Knapp (Białystok)
Dr hab. n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski (Lublin)