Grupa Balinta – co to jest i w jaki sposób pomaga lekarzom niwelować napięcie?

Medycyna stylu życia News
2022-03-15

Lekarze na co dzień stykają się z rozmaitymi zachowaniami i reakcjami pacjentów – wyrazami wdzięczności czy podziękowaniami, ale również agresją. Z napięciem oraz emocjami, które pojawiają się w związku z powyższym, medycy radzą sobie na różne sposoby. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest zrozumienie motywacji chorego. Pomóc w tym może udział w grupie Balinta.  

Wspomniane grupy znane są od lat 50. poprzedniego wieku. Uczestnikami spotkań mogą być nie tylko lekarze, ale także: pielęgniarki, psychologowie czy ratownicy medyczni. Za prowadzenie i nadzorowanie wymiany doświadczeń między członkami grupy – liczącej kilkoro członków – odpowiedzialna jest wytypowana osoba. 

Zazwyczaj spotkanie opiera się na przedstawianiu przez lekarzy sytuacji, które były dla nich istotne lub wywołały skrajne emocje. Pozostali członkowie grupy mają za zadanie wysłuchać opowieści i określić, jakie uczucia towarzyszyłyby im, gdyby znaleźli się w takim samym położeniu. 

Podczas spotkania grupy Balinta analizowane jest m.in. przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Przeniesienie to emocje, które pacjent odczuwa w stosunku do medyka, mianem przeciwprzeniesienia określa się z kolei odczucia lekarza wobec chorego. Analizowanie wspomnianych procesów ma na celu pomagać w codziennej praktyce – wiedza o podstawie pewnych zachowań umożliwia odpowiednie reagowanie w trudnych niekiedy relacjach na linii lekarz – pacjent.

Piśmiennictwo

Kaflik I., Łazowski J.: Podstawy teoretyczne i praktyczne balintowskiego treningu grupowego. „Sztuka Leczenia” 2017, nr 1, s. 85–95.