18
TECHNIK OPERACYJNYCH
STAW KOLANOWY
Aloplastyka połowicza przedziału przyśrodkowego prawego stawu kolanowego
Przejdź do materiału
Implantacja błony w staw kolanowy
Przejdź do materiału
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
Przejdź do materiału
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego techniką press-fit
Przejdź do materiału
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z wykorzystaniem przeszczepu złożonego na czworo ścięgna mięśnia półścięgnistego i elementów mocujących w kości udowej
Przejdź do materiału
STAW BIODROWY
Aloplastyka pierwotna stawu biodrowego bezcementowa z panewką press-fit
Przejdź do materiału
Całkowita cementowana aloplastyka stawu biodrowego
Przejdź do materiału
KRĘGOSŁUP
Technika wprowadzania śrub przeznasadowych na przykładzie pacjentki z hiperkifozą piersiową w przebiegu choroby Scheuermanna
Przejdź do materiału
Tylna korekcja skoliozy idiopatycznej, kontrolowana derotacja wg Pankowskiego
Przejdź do materiału
KOŃCZYNA GÓRNA
Naprawa uszkodzenia Bankarta stawu ramiennego metodą artroskopową
Przejdź do materiału
Rekonstrukcja ubytku kostnego panewki łopatki metodą DCOA
Przejdź do materiału
Aloplastyka stawu barkowego
Przejdź do materiału
Zrost opóźniony kości ramiennej – zespolenie płytą i śrubami
Przejdź do materiału
Zespół rowka nerwu łokciowego. Uwolnienie i antepozycja nerwu łokciowego
Przejdź do materiału
KOŃCZYNA DOLNA
Osteotomia nadkostkowa
Przejdź do materiału
Usunięcie konfliktu udowo-panewkowego techniką artroskopową
Przejdź do materiału
Artrodeza stawu skokowo-goleniowego
Przejdź do materiału
Zabieg operacyjny wymiany powierzchni stawowej kłykcia
Przejdź do materiału
Lek Clexane® oraz Clexane Forte® zawiera substancję czynną o nazwie enoksaparyna sodowa i zaliczany jest do grupy heparyn drobnocząsteczkowych (HDCz). Stosuje się go w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w wielu wskazaniach u różnych grup pacjentów. Występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań w formie ampułko-strzykawki lub we fiolce. Jest lekiem bezpłatnym dla pacjentów 65+, także na e-recepcie od lekarza Specjalisty.
Sanofi w Polsce
Sanofi to innowacyjna, globalna firma biofarmaceutyczna, której przyświeca jeden cel „Stawiamy na osiągnięcia nauki, by zmieniać świat na lepsze”. Portfolio firmy obejmuje: leki innowacyjne, leki dojrzałe, szczepionki, leki bez recepty i suplementy diety. Sanofi tworzy przełomowe rozwiązania pozwalające na leczenie chorób, które dotąd pozostawały nieuleczalne. Jedna z 74 fabryk Sanofi na świecie jest zlokalizowana w Rzeszowie i jest to priorytetowa inwestycja w Polsce. Firma posiada również centrum dystrybucyjne w Błoniu. Sanofi zatrudnia w Polsce obecnie 700 osób.
Zobacz nasze produkty
MAT-PL-2301127-1.0-05/2023