Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego wyzwaniem dla lekarza POZ

Gastroenterologia Wykład
Ważny do: 2023-12-14
O programie

W Polsce IBS dotyczy około 13% dorosłej populacji. To najczęstsze zaburzenie czynnościowe o nawrotowym przebiegu oraz niejednorodnych objawach. Bardzo ważne okazuje się tu interdyscyplinarne podejście i indywidualizacja terapii.

Jakie zagadnienia składają się na materiał?

  • IBS – kryteria, podtypy, objawy, przyczyny (w tym jelitowe)
  • Interdyscyplinarne podejście do choroby
  • Mikrobiota jelitowa i oś mózgowo-jelitowa 
  • Probiotyki w leczeniu IBS 
  • Algorytm postępowania u pacjentów
  • Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne 
  • Wytyczne i konsensusy dotyczące postępowania w IBS
  • Leki prokinetyczne a leczenie zespołu jelita drażliwego

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentkę, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
lekarze POZ, gastroenterolodzy
Cel
  • Zwrócenie uwagi na złożony aspekt leczenia IBS (polietiologia, niejednorodne objawy, nawrotowy przebieg, wpływ komponenty czynnościowej oraz osi mózgowo-jelitowej)
  • Podkreślenie konieczności interdyscyplinarnego podejścia do terapii wspomnianego zaburzenia czynnościowego (tu np. współpraca z psychologiem)
Słowa kluczowe
jama brzuszna, choroby przewodu pokarmowego, przewód pokarmowy, IBS, zespół jelita drażliwego, zespół jelita nadwrażliwego, jelito drażliwe, zaburzenia czynnościowe, SIBO, zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, flora bakteryjna jelit, probiotyki
Skróty
IBS
Irritable Bowel Syndrome (zespół jelita drażliwego)
SIBO
Small Intestinal Bacterial Overgrowth (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca