Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów przez przypadki

Reumatologia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2023-12-16
O programie

Praktyczne podejście do zagadnienia wczesnego RZS, czyli przypadki pacjentów. Jakie leczenie należy wdrożyć? Przeanalizuj poszczególne wywiady lekarskie i zarekomenduj odpowiednią terapię. Zaprasza specjalista z zakresu reumatologii – Tomasz Wysocki. 

Z praktyki klinicznej prelegenta

Szczegółowe wywiady lekarskie, opisy objawów, wyniki badań, a także wnioski dotyczące poniższych zarysów przypadków pacjentów znajdziesz w zakładce Szkolenie (materiał filmowy).

  • Przypadek 1.

60-letnia pacjentka, pracuje fizycznie (sprzątaczka w szkole); zgłosiła się do poradni reumatologicznej z powodu nasilonych (od 6 miesięcy) dolegliwości bólowych stawów rąk, bez towarzyszących obrzęków, ze sztywnością poranną trwającą do 15 minut; dolegliwościom towarzyszy uczucie drętwienia palców I–III obu rąk, szczególnie nasilone w nocy.

  • Przypadek 2. 

31-letnia pacjentka, nauczycielka, dotychczas nieleczona z powodu chorób przewlekłych; zgłosiła się do gabinetu POZ z powodu nasilonych (od tygodnia) dolegliwości bólowych stawu śródręczno-paliczkowego II ręki prawej, z towarzyszącym obrzękiem i sztywnością poranną trwającą do 40 minut; dolegliwości chora kojarzy z przeciążeniem ręki.

  • Przypadek 3. 

55-letnia pacjentka (z wywiadem nadciśnienia tętniczego, przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka) zgłosiła się do poradni reumatologicznej z powodu występujących (od 8 tygodni) symetrycznych dolegliwości bólowych stawów: śródręczno-paliczkowych I–V, międzypaliczkowych bliższych I–V i śródstopno-paliczkowych IV–V stóp z towarzyszącymi obrzękami i sztywnością poranną do 3 godzin.

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
lekarze POZ, reumatolodzy
Cel

Przekazanie wiedzy z zakresu diagnozowania i podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych w oparciu o omówienie konkretnych przypadków z praktyki klinicznej prelegenta

Słowa kluczowe
RZS, gościec, reumatyzm, artretyzm, objawy RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby reumatyczne, bóle reumatyczne, ostre bóle reumatyczne, przewlekłe bóle reumatyczne, tkanka łączna, choroby zapalne, choroby autoimmunologiczne
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
CRP
białko C-reaktywne, białko ostrej fazy
LMPCh
Leki Modyfikujące Przebieg Choroby
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca