Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów – diagnostyka i leczenie

Reumatologia Wykład
Ważny do: 2023-12-16
O programie

Wstęp do diagnozowania oraz leczenia wczesnego RZS przygotowany przez specjalistę – lek. Tomasza Wysockiego. Prezentowane wprowadzenie adresowane jest m.in. do lekarzy POZ, ale także reumatologów praktyków, dla których wykład może stanowić pomocne usystematyzowanie wiedzy.

Jakie zagadnienia składają się na materiał?

  • Jak definiujemy wczesne reumatoidalne zapalenie stawów?
  • Dlaczego postawienie diagnozy w początkowym stadium choroby jest kluczowe?
  • W jaki sposób postawić odpowiednie rozpoznanie?
  • Jak optymalnie leczyć wczesne zapalenie stawów?
  • Omówienie przypadków pacjentów 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
lekarze POZ, reumatolodzy
Cel

Wprowadzenie do zagadnienia diagnozowania oraz leczenia wczesnego RZS

Słowa kluczowe
RZS, gościec, reumatyzm, artretyzm, objawy RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby reumatyczne, bóle reumatyczne, ostre bóle reumatyczne, przewlekłe bóle reumatyczne, tkanka łączna, choroby zapalne, choroby autoimmunologiczne
Skróty
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
DMARD
Disease-modifying antirheumatic drugs (leki modyfikujące przebieg choroby)
NSAIDs
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
RF
Rheumatoid Factor (czynnik reumatoidalny)
OB
Odczyn Biernackiego
CRP
białko C-reaktywne, białko ostrej fazy
EULAR
European Alliance of Associations for Rheumatology
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca