Przypadki pacjentów po rekonstrukcji ACL. Praktycznie o rehabilitacji

Ortopedia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2025-02-13
O programie

Praktycznie o rehabilitacji pacjenta po rekonstrukcji ACL

Specjalista ortopedii – dr n. med. Piotr Wojdasiewicz, a także specjalista rehabilitacji medycznej – lek. Paweł Turczyn – zaprezentowali przykładowe „typy” pacjentów po rekonstrukcji ACL, a także potencjalne problemy terapeutyczne związane z usprawnianiem chorych. Jakimi wskazówkami podzielili się Prelegenci? 

Przypadki omówione w programie

  • Pacjent po 50 r.ż.
  • Pacjent z chorobą przewlekłą 
  • Pacjent z nieszczęśliwą triadą O’Donoghue
  • Pacjent „przeterminowany”
  • Sportowiec czy amator?
  • Pacjent z zespołem depresyjnym


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel
  • Zachęcenie do stosowania zindywidualizowanych programów rehabilitacyjnych u pacjentów po rekonstrukcji ACL 
  • Przekazanie wiedzy dot. rozpoznawania potrzeb pacjenta wynikających z jego historii medycznej
Słowa kluczowe
staw kolanowy, więzadło krzyżowe przednie, ACL, rekonstrukcja więzadła, autografty, rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne, usprawnianie pacjenta
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
ACL
Anterior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe przednie)
MM
Medial Meniscus (łąkotka przyśrodkowa)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca