Pacjent z problemami w obrębie narządów ruchu – wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne

Neurologia Wykład
Ważny do: 2025-05-31
O programie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski oraz prof. dr hab. n. med. Monika Białecka podzielili się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem ze swojej praktyki klinicznej. W wystąpieniach prelegenci omówili szczegółowo: zmiany patologiczne, objawy kliniczne, a także możliwości diagnozowania oraz leczenia zespołów bólowych u pacjentów. 

Poszczególne materiały składające się na program edukacyjny:

  • debata, 
  • prezentacja przypadków pacjentów,
  • Q&A z komentarzem specjalistów. 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
neurolodzy
Cel

Cykl edukacyjny umożliwiający zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego diagnozowania i leczenia pacjentów z dolegliwościami w obrębie narządów ruchu.

Słowa kluczowe
neurologia, układ narządów ruchu, terapia multimodalna, analgezja, drabina analgetyczna, NLPZ, opioidy, farmakologia, farmakoterapia bólu, leki przeciwbólowe, farmakoterapia, ból kręgosłupa, ból korzeniowy, ból stawów, zespół bólowy odcinka kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, odcinek lędźwiowo-krzyżowy, odcinek L-S
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca