Akademia Ortopedii 2022: Dostęp przedni do stawu biodrowego

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2023-08-25
O programie

W ramach projektu Akademia Ortopedii do dyskusji zapraszamy najlepszych specjalistów. Poznaj szczegółowe punkty ostatniej debaty, sprawdź, jakie pytania padły ze strony widzów i czy odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy podczas interaktywnych głosowań zaskoczyły prelegentów.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • prof. Tomasz Mazurek
  • dr n. med. Michał Kułakowski
  • dr n. med. Mariusz Treder

Szczegółowe punkty dyskusji: 

  • dlaczego warto wykorzystywać dostęp przedni?;
  • czynniki ułatwiające aloplastykę z dostępu przedniego;
  • anatomiczne szczegóły dostępu przedniego;
  • kluczowe rozwiązania techniki operacyjnej aloplastyki stawu biodrowego z dostępu przedniego.

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

 

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Zaprezentowanie doświadczeń z praktyki klinicznej ekspertów związanych z wykorzystywaniem dostępu przedniego do stawu biodrowego 

Słowa kluczowe
technika operacyjna, staw biodrowy, głowa kości udowej, panewka stawu biodrowego kości miednicznej, dostęp przedni, aloplastyka, endoprotezoplastyka, endoproteza
Skróty
MIS DAA
Minimal Invasive Surgery Direct Anterior Approach (dostęp małoinwazyjny przedni w protezoplastyce stawu biodrowego)
Kierownik naukowy
Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca