Skutki uboczne antybiotyków: genetycznie zmodyfikowane bakterie pomogą?

Technologia w medycynie News
2022-04-30

Antybiotykoterapia stanowi kamień milowy medycyny, jednak stosowana w każdym przypadku sprawia, że jej efektywność maleje. Samo stosowanie antybiotyków też posiada swoje negatywne skutki uboczne: niepokojąco wpływa na nasz układ pokarmowy.

Antybiotyki powszechnie stosowane nie tylko radzą sobie z wrogimi drobnoustrojami, ale biorą udział w procesia niszczenia pożytecznych bakterii znajdujących się w mikroflorze jelitowej człowieka

Pomóc zwalczyć ten problem mogą genetycznie zmodyfikowane bakterie, które zostały przygotowane przez dra Andrésa Cubillos-Ruiz i jego zespół skupiający uczonych z Harvard University i Massachusetts Institute of Technology. Edytowali oni gen popularnej bakterii Lactococcus lactis, która bierze udział w procesie dojrzewania sera i jest w pełni bezpieczna dla człowieka. Posiada ona enzym, który może rozkładać antybiotyki beta-laktamowe, czyli takie, które są najczęściej przepisywane pacjentom. 

Testy przeprowadzone na myszach, którym podano zarówno ampicylinę, jak i zmodyfikowane genetyczne bakterie, wykazały skuteczność Lactococcus lactis. Szczep minimalizował skutki uboczne ze strony układu pokarmoweg, ale też zmniejszał prawdopodobieństwo wystąpienia oporności w mikrobiomie jelitowym. Naukowcy porównali dwie grupy myszy. W grupie myszy, u których zastosowano jedynie antybiotyk, utrzymywał się wysoki poziom Clostridium difficile, a także zaobserwowano większą utratę pożytecznych bakterii jelitowych. 

Uczeni obecnie opracowują model zmodyfikowanego szczepu, który posłuży im w testach klinicznych.

Piśmiennictwo

Wernicki P.: Zmodyfikowane bakterie mogą chronić jelita przed skutkami ubocznymi antybiotykoterapii. „Nauka w Polsce” 2022/04. Materiał dostępny on-line: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92017%2Czmodyfikowane-bakterie-moga-chronic-jelita-przed-skutkami-ubocznymi [19.04.2022].