O cyfryzacji w branży medycznej

Technologia w medycynie News
2022-03-11

Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfryzacji o co najmniej kilka lat. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, w tym branży medycznej. Niemal nagle musieliśmy przestawić się ze standardowych, stacjonarnych wizyt u lekarza na teleporady i e-recepty. Pomimo tego, że na początku niewielu było zwolenników takiego rozwiązania, wszystko wskazuje na to, że nie ma już odwrotu i taki model leczenia zostanie z nami na długo.

Transformacja cyfrowa w sektorze medycznym to nie tylko e-wizyta, e-recepta, e-skierowanie etc. To także szansa na usprawnienie systemu oraz na sięgnięcie po nowoczesne, zaawanasowane technologie, które wspierają leczenie i często dają nowe możliwości ratowania życia ludzkiego.

Jak wynika z raportu Deloitte „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare”, pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia wykorzystywania cyfrowych rozwiązań wspierających pracę medyków (65 proc. pytanych).

Jeden z krakowskich szpitali wykonuje skomplikowane operacje guzów wątroby i trzustki przy użyciu nowoczesnych technologii, które pozwalają zwizualizować trójwymiarowy hologram odzwierciedlający operowany obszar. Ten innowacyjny system zapewnia lepszą widoczność wielkości i umiejscowienia guza, a tym samym zwiększa szanse na bardziej precyzyjne ustawienia igieł powodujących nieodwracalne zmiany.

Polski zespół lekarzy z Warszawy i Gliwic wykonuje unikatowe zabiegi rekonstrukcyjne u dzieci z pierwotnymi nowotworami kości, które pozwalają na uzupełnienie nawet dużych ubytków kostnych, a w konsekwencji – zachowanie kończyny.

Z kolei projekt Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca pod postacią częstoskurczu komorowego za pomocą radiochirurgii, w oparciu o elektrofizjologiczne obrazowanie serca zakłada leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą wysokiej dawki promieniowania jonizującego. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu – tutaj znowu – innowacyjnych, nowoczesnych technologii: badania elektrofizjologicznego i trójwymiarowego mapowania elektroanatomicznego.

Przykłady leczenia i zabiegów przy wykorzystaniu najnowszych technologii można mnożyć. Sektor medyczny coraz odważniej spogląda w stronę cyfrowej transformacji i korzyści z niej wynikających. Według większości respondentów (58 proc.) pandemia COVID-19 zwiększyła rolę IT i przyspieszyła proces cyfryzacji – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Computerworld na zlecenie firmy Polcom i Intel „IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak spoglądać z nadzieją w przyszłość polskiej ochrony zdrowia.

Piśmiennictwo

Do 2030 r. w Europie może brakować ponad 4 mln pracowników medycznych. Cyfryzacja będzie kluczowa w kształtowaniu przyszłości systemu ochrony zdrowia. „Deloitte” 2021/04. Materiał dostęny on-line: Do 2030 r. w Europie może brakować ponad 4 mln pracowników medycznych | Deloitte [07.03.2022].

Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022 Chmura i nowe technologie. Computerworld”. Materiał dostępny on-line: https://polcom.com.pl/wp-content/uploads/2022/02/Chmura-i-nowe-technologie.pdf [07.03.2022].

Kurzyńska E.: Złoty Skalpel 2021 za innowacyjną operację przywracającą słuch. Puls Medycyny. Materiał dostępny on-line: https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel-2021-za-innowacyjna-operacje-przywracajaca-sluch-1132491 [07.03.2022].