Cholangioskopia – nowoczesne leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego

Technologia w medycynie News
2022-04-05

Tradycyjnie w leczeniu kamicy pęcherzyka żółciowego przeprowadzana jest cholecystektomia, czyli usunięcie pęcherzyka wraz ze znajdującymi się w nim złogami. Nie u wszystkich pacjentów resekcja pęcherzyka jest konieczna, do tego u niektórych chorych istnieją przeciwwskazania do cholecystektomii. Alternatywnym zabiegiem w przypadku takich osób może być coraz częściej przeprowadzana w polskich szpitalach cholangioskopia.

Cholangioskopia to w Polsce przeprowadzany dopiero od niedawna zabieg – procedurę zaczęto wykorzystywać w kraju od lutego 2021 r. Wykonuje się ją z zastosowaniem
cholangioskopu, urządzenia wyposażonego w sondę oraz generator fal elektrohydraulicznych – rolą drugiego z wymienionych jest rozkruszanie kamieni żółciowych. Warto tutaj wspomnieć, że cholangioskopię wykorzystywać można też w innych celach diagnostycznych, np. przy pobraniu materiału do biopsji u chorych ze zwężonymi drogami żółciowymi.

Cholangioskopia wskazana może być wtedy, gdy pacjent choruje na kamicę żółciową i jednocześnie nie ma konieczności usuwania u niego pęcherzyka żółciowego. Zabieg wykonuje się również u tych osób, u których zmienione warunki anatomiczne (stanowiące następstwo przebycia jakichś operacji jamy brzusznej w przeszłości) uniemożliwiają przeprowadzenie operacji tradycyjnymi metodami, ale i wtedy, gdy złogów żółciowych nie można usunąć na drodze laparoskopii z powodu ich nietypowego usytuowania czy zbyt dużej wielkości.

Piśmiennictwo

Biuro Rzecznika Prasowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Nowatorski zabieg endoskopowego cholangioskopii zabiegowej w Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM. Materiał dostępny on-line: https://bp.wum.edu.pl/node/2157 [02.01.2022].