Podstawowa wiedza medyczna, cz. IV

Quizy medyczne Quiz
2022-04-22

Zachęcamy do sprawdzenia wiedzy w kolejnym quizie z cyklu Podstawowa wiedza medyczna. Po tym, jak wybierzesz odpowiedzi, kliknij przycisk „Sprawdź”.

Pytanie 1 z 6
Do profilaktyki trzeciorzędowej zaliczane są wszystkie wymienione działania z wyjątkiem:
Pytanie 2 z 6
Wskaż prawdziwe zdanie o raku płuc:
Pytanie 3 z 6
W okresie ciąży:
Pytanie 4 z 6
Mikroflora jelitowa:
Pytanie 5 z 6
Wskaż poprawne połączenie leku z możliwym, częstym działaniem niepożądanym:
Pytanie 6 z 6
Do objawów negatywnych schizofrenii zaliczane są: