Podstawowa wiedza medyczna, cz. III

Quizy medyczne Quiz
2022-04-07

To już trzeci quiz skorelowany z podstawową wiedzą medyczną. Odpowiedz na sześć pytań i sprawdź, jak Ci poszło. 

Pytanie 1 z 6
Wskaż, który z wymienionych leków nie należy do antybiotyków:
Pytanie 2 z 6
Do czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych zalicza się:
Pytanie 3 z 6
Objawy oponowe:
Pytanie 4 z 6
Wskaż fałszywą odpowiedź:
Pytanie 5 z 6
Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów świeżego zawału mięśnia sercowego jest:
Pytanie 6 z 6
W Polsce najwięcej zgonów stwierdza się z powodu: