Podstawowa wiedza medyczna, cz. I

Quizy medyczne Quiz
2022-03-12

Zachęcamy do udziału w I części quizu – przygotowane pytania nawiązują do podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Po wskazaniu odpowiedzi i kliknięciu SPRAWDŹ otrzymasz informacje o poprawności swoich wyborów. Życzymy udanej merytorycznej zabawy, powodzenia!

Pytanie 1 z 6
Wskaż fałszywą odpowiedź:
Pytanie 2 z 6
Mukowiscydoza:
Pytanie 3 z 6
Depresja:
Pytanie 4 z 6
Wskaż, który spośród wymienionych leków nie należy do leków hipotensyjnych:
Pytanie 5 z 6
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
Pytanie 6 z 6
Do czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych zalicza się: