Wypełnianie torbieli kostnych materiałem kościozastępczym

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2023-12-29
O programie

Specjalista chirurgii ogólnej – dr n. med. Adam Domanasiewicz – przedstawił podział i charakterystykę pierwotnych guzowatych torbieli kostnych ręki. Następnie omówił zabieg wypełniania torbieli kostnej biomateriałem kościozastępczym u 35-letniej pacjentki oraz odpowiedział na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tej metody odbudowy kości.

Najważniejsze punkty wykładu

  • Charakterystyka i podział pierwotnych guzowatych torbieli kostnych ręki
  • Przedstawienie przypadku pacjenta i rekomendacji dotyczących postępowania operacyjnego
  • Komentarz do operacji instruktażowej (krok po kroku)
  • Specyfika stosowania materiału kościozastępczego jako jednej z metod odbudowy kości

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
chirurdzy, ortopedzi
Cel

Cykl edukacyjny umożliwiający zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości odbudowy kości przy zastosowaniu materiału kościozastępczego.

Słowa kluczowe
materiał kościozastępczy, biomateriał, torbiele kostne, chrzęstniak śródkostny, enchondroma, torbiele samotne, gangliony śródkostne, torbiel tętniąca
Skróty
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca