Staw kolanowy w detalach oczami ortopedy i radiologa

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2024-12-21
O programie

Rozbieramy staw kolanowy na czynniki pierwsze! Jak powinna wyglądać w tym kontekście efektywna współpraca ortopedy i radiologa? Na to pytanie odpowiadają dr hab. n. med. Michał Podgórski oraz dr Bartłomiej Bobójć.

Zagadnienie podane w kilku formatach. Przejdź kompletną ścieżkę edukacyjną

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi, radiolodzy, reumatolodzy, lekarze POZ
Cel
  • Przekazanie wiedzy z zakresu możliwości diagnostycznych i leczenia różnego rodzaju uszkodzeń stawu kolanowego z perspektywy dwóch specjalizacji – ortopedii i radiologii.
Słowa kluczowe
ortopedia, radiologia, układ narządów ruchu, staw kolanowy, chrząstka stawowa, uszkodzenie chrząstki stawowej, chrząstka szklista (hialinowa), uraz chrzęstno-kostny, chondromalacja, przyparcie boczne rzepki, zmiany zwyrodnieniowe, wolne ciała śródstawowe, artroskopia
Skróty
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator (radioizotopowy generator termoelektryczny)
USG
ultrasonografia
MRI
Magnetic Resonance Imaging (rezonans magnetyczny)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca