Pacjent z ChZS: redukcja bólu, poprawa czynności stawów i ograniczenie stosowania NLPZ

Ortopedia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2024-01-03
O programie

Misja niewykonalna? Dr n. med. Piotr Ligocki na podstawie przypadków pacjentów ze swojej praktyki klinicznej przybliża algorytmy doboru efektywnej terapii, która poprawia jakość życia osób z ChZS. 

Jakie zagadnienia składają się na materiał?

  • Definicja i patogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów
  • ChZS a proces zapalny
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów = tylko ból?
  • Zalecenia OARSI 
  • Mechanizm oraz miejsce działania ASU
  • Przypadki pacjentów 
  • ASU a NLPZ
  • Leczenie wtórnej i pierwotnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle polskiego badania

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi, reumatolodzy
Cel

Zaprezentowanie algorytmów doboru efektywnej terapii prowadzącej do: zmniejszenia dolegliwości bólowych, poprawienia czynności stawów, a także ograniczenia dawek NLPZ przyjmowanych przez pacjenta. Przedstawiony materiał opiera się na prezentacji trzech przypadków z praktyki klinicznej prelegenta. 

Słowa kluczowe
zwyrodnienie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, przeciążenia stawów, ból stawów, ChZS, chrząstka stawowa, degradacja chrząstki stawowej, szpara stawowa, chondroprotekcja, NLPZ, ASU, SYSADOA
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
ASU
Avocado Soybean Unsaponifiables (niezmydlające się frakcje z awokado i soi)
OARSI
Osteoarthritis Research Society International
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca