Wszystkiemu winne uzależnienia?

Medycyna stylu życia News
2022-04-23

Jednym z głównych zagadnień, których dotyka medycyna stylu życia, jest uzależnienie od substancji biochemicznych. Badania pokazują, że nikotynizm i nadmierne spożywanie alkoholu stanowiły w minionych latach odpowiednio 2. i 3. czynnik ryzyka śmierci zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Palenie tytoniu poza tym, że przyczynia się do zgonu, negatywnie oddziałuje na układ oddechowy, powodując albo nasilając astmę, gruźlicę, zapalenie płuc czy POChP. Determinuje pojawienie się schorzeń układu krążenia, wśród których można wymienić między innymi tętniaka aorty, chorobę niedokrwienną serca czy wylew. Nikotynizm przyczynia się do zachorowań na nowotwory. W jednym szeregu można wymienić choćby raka krtani, gardła, płuc, nerki i moczowodu, żołądki, trzusk czy pęcherza albo jelita grubego. 

Wedle danych pochodzących z 2016 roku palenie wiąże się ze stratą 14,1% lat życia przeżytego w zdrowiu. Przy czym odpowiednio u mężczyzn wartość ta wynosi aż 18,5% lat przeżytych w zdrowiu, a u kobiet 8,7%. Oznacza to, że palenie tytoniu średnio skraca życie o całą dekadę. We wskazanym roku z powodu palenia zmarło natomiast w Polsce ponad 66 tysięcy osób.

Spożywanie alkoholu też niestety posiada swoje negatywne implikacje. Do tych długofalowych możemy zaliczyć: choroby serca, udary, schorzenia wątroby, nowotwory piersi, jamy ustnej, gardła, przełyku, nadciśnienie tętnicze czy choroby psychiczne. Upojenie alkoholowe może być ponadto przyczyną wypadków komunikacyjnych, ale też utonięć, upadków, oparzeń, ryzykownych zachowań seksualnych czy poronień. 

Szacuje się, że w 2016 roku spożywanie alkoholu było skorelowane z utratą 8,9% lat przeżytych w zdrowiu, Problem ten dotyczy przede wszystkim populacji mężczyzn, w której wartość procentowa wynosi 13,7%. U kobiet natomiast 3,2%. Badania pokazują, że w tym roku na skutek spożywania napojów wyskokowych zmarło 31,2 tysięcy osób. 

Poruszając tematykę uzależnień, należy również wspomnieć o substancjach psychoaktywnych. Zaliczają się do nich zarówno leki, jak i narkotyki czy dopalacze. Lekomania, która zdecydowanie częściej jest odnotowywana aniżeli uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy, może być równie szkodliwa co nikotynizm. Niestety na tę chwilę nie wypracowano skutecznych standardów przeciwdziałania procederom nadmiernego przyjmowania leków, czy to przeciwbólowych, czy tych służących zwalczaniu bezsenności. Reasumując: uzależnienia z całą pewnością stanowią zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale i życia. Wyniki badań jasno stwierdzają, że wymienione czynniki skutecznie redukują ilość lat przeżytych w zdrowiu

Piśmiennictwo

Medycyna stylu życia. Red. A. Mamcarz, D. Śliż. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa 2018.

Redaktor techniczny
Paweł Denkowski
mgr Paweł Denkowski
Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 4 lat wspiera rozwój serwisów edukacyjnych dla lekarzy i farmaceutów. Prywatnie interesuje się literaturą i kinem amerykańskim lat 90.