Stres i jego wpływ na zdrowie

Medycyna stylu życia News
2022-04-09

O tym, że stres nie wpływa pozytywnie na zdrowie, nie trzeba prawdopodobnie nikogo przekonywać. W praktyce jednak dość często zapominamy o tym, że życie w przewlekłym napięciu może prowadzić nie tylko do problemów ze snem i nadmiernej drażliwości, ale i do wielu innych schorzeń, których ze stresem… raczej się nie kojarzy.

Stres pojawia się w życiu każdego człowieka i choć nie zawsze jest on przeżyciem negatywnym, to w nadmiarze zdecydowanie szkodzi zdrowiu. Różne bywają jego przyczyny. Jedną z podstawowych jest jednak praca – problem jest jednak zdecydowanie poważniejszy, niż można by tylko przypuszczać. Stres związany z wykonywanym zawodem jest drugim co do częstości problemem zdrowotnym osób żyjących w Unii Europejskiej. Zarówno lekarze, jak i inni pracownicy medyczni należą z kolei do jednych z tych grup, które w swojej pracy stresu doświadczają najczęściej.

Stres miewa różnorakie następstwa – dość znany jest jego związek z występowaniem zaburzeń psychicznych, takich jak np. depresja czy zaburzenia lękowe. Negatywnymi skutkami zmagania się z nim mogą być jednak również i rozmaite choroby somatyczne, takie jak choroba wieńcowa serca czy zawał. Oprócz tego stres może również prowadzić do osłabienia odporności czy nawet i zwiększać ryzyko chorób nowotworowych.

Praca to obecnie nie jedyna przyczyna występowania problemu – wspomnieć tutaj należy chociażby o trwającej od 2020 r. pandemii COVID-19 czy o wystąpieniu w lutym 2022 r. wojny w Europie. Ostatecznie to, co należy zrobić, to przede wszystkim próbować zniwelować odczuwany stres. W jaki sposób? Poprzez podejmowanie takich aktywności, które pozwalają rozładować napięcie i się po prostu zrelaksować. Bardzo istotna jest również kwestia znalezienia równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym – te osoby, które mają wsparcie swoich najbliższych i zwyczajnie mają do kogo wracać, zdecydowanie szybciej są w stanie uporać się ze stresem i to niezależnie od tego, jaka jest jego przyczyna.

Piśmiennictwo

Broszura informacja Państwowej Inspekcji Pracy. Materiał dostępny on-line: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97546/07040067%201.pdf [31.03.2022].