Choroba Alzheimera: poznano przyczyny występowania schorzenia?

Medycyna stylu życia News
2022-04-28

Od wielu lat naukowcy próbują ustalić, co leży u podstaw zapadania na choroby neurodegeneracyjne. Na pierwszy plan wysuwa się choroba Alzheimera, która dotyczy coraz większej grupy osób. Prognozy nie są optymistyczne: obecnie ze schorzeniem walczy przeszło 10 milionów ludzi (tych zdiagnozowanych) na całym świecie. Za niespełna trzy dekady liczba ta ma się podwoić. 

Brytyjscy naukowcy z University of Reading podali do wiadomości publicznej, że to uszkodzenie bariery krew-mózg może odpowiadać za powstawanie jednostki chorobowej. 

Dla przypomnienia: bariera ta odpowiada za przedostawanie się do mózgu i jego okolic wyłącznie tych substancji, które są bezpieczne dla neuronów. Dla komórek nerwowych nie są natomiast odpowiednie zewnętrzne lipidy, takie jak cholesterol czy kwasy tłuszczowe. To właśnie je uczeni wskazują jako te, które mogą się walnie przyczyniać do objawów choroby Alzheimera. W następstwie przedostawania się tych tłuszczy mózg, zdaniem autorów badań, stopniowo traci swoją pierwotną objętość, dodatkowo dochodzi do nagromadzenia w nim złogów amyloidu i rozwoju białka tau. 

Które czynniki z kolei mogą mieć wpływ na uszkodzenie bariery krew-mózg? W jednym szeregu wymienia się podeszły wiek, cukrzycę, palenie tytoniu, urazy głowy, stres, nadwagę czy nadciśnienie tętnicze. 

Według najnowszego raportu „Choroba Alzheimera. Wyzwanie zdrowotne oraz ekonomiczne obciążenie w starzejącym się społeczeństwie” w polskim społeczeństwie aż 80% chorych nie jest zdiagnozowanych. Szacuje się, że osób dotkniętych rzeczonym schorzeniem może być prawie 600 tysięcy. To jeden z najgorszych wyników w całej Europie. 

Piśmiennictwo

Rudge J. D.: A new hypothesis for Alzheimer’s Disease: the lipid invasion model. Journal of Alzheimer’s Disease 2022/03, no. 1, vol. 6, pp. 129161.