Praca nocna i jej wpływ na zdrowie – ratując innych, szkodzimy sobie?

Medycyna stylu życia News
2022-03-17

Nocne dyżury to w zawodach medycznych kwestia oczywista – pacjenci mogą potrzebować pomocy o każdej porze. Praca lekarza w nocy powinna być jednak planowana rozsądnie, ponieważ może prowadzić do wystąpienia rozmaitych problemów ze zdrowiem.

Programy specjalizacji lekarskich zakładają konieczność pełnienia danego wymiaru godzin dyżurów w ciągu miesiąca. Trzeba jednak podkreślić z pełną stanowczością – praca nocna wpływa niekorzystnie na stan zdrowia medyków.

Noc to czas na odpoczynek oraz regenerację. Podczas snu w organizmie zachodzi wiele istotnych procesów. Nocne dyżury mogą jednak zakłócać ich przebieg, a w konsekwencji prowadzić do pogorszenia stanu fizycznego, jak i psychicznego lekarza.

Jakie negatywne następstwa częstego dyżurowania możemy wymienić?

  • Zaburzenia snu i poczucie zmęczenia
  • Zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, a także dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym (bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia łaknienia)
  • Zakłócenia cyklu miesiączkowego 
  • Zaburzenia psychiczne (m.in. depresja).


W niektórych doniesieniach zwraca się również uwagę na fakt, że u osób pracujących w nocy występuje większe prwadopodobieństwo rozwoju chorób nowotworowych.

Lekarze oraz pracownicy medyczni nie mogą na ogół zrezygnować z pracy w nocy – powinni jednak ograniczyć ją do minimum. Ratujących innych, zadbaj również o siebie!

Piśmiennictwo

Zużewicz K.: Skutki zdrowotne pracy w niefizjologicznym rytmie. „Zeszyty Naukowe SGSP” 2017, nr 1(62), s. 127–139.