Kazeina a stwardnienie rozsiane – poznaj korelację

Medycyna stylu życia News
2022-03-22

Obecne w krowim mleku białko wyzwala u myszy reakcję autoimmunologiczną, która uszkadza układ nerwowy – informuje czasopismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Inspiracją do badań niemieckich naukowców były wypowiedzi pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy czują się gorzej, gdy spożywają produkty mleczne – wyjaśniła prof. Stefanie Kürten z Instytutu Anatomii Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn. Jak się okazało, podanie myszom kazeiny, będącej składnikiem mleka krowiego, wraz ze środkiem wzmacniającym jej działanie prowadziło do rozwoju zaburzeń neurologicznych. Mikroskopia elektronowa wykazała uszkodzenie warstwy mieliny wokół włókien nerwowych.

– Porównaliśmy kazeinę z różnymi cząsteczkami, które są ważne dla produkcji mieliny. W trakcie tego procesu natknęliśmy się na białko o nazwie MAG, które pod pewnymi względami wygląda bardzo podobnie do kazeiny – tak bardzo, że u zwierząt laboratoryjnych przeciwciała przeciwko kazeinie były również aktywne przeciwko MAG – wyjaśnia Rittika Chunder, doktorantka w grupie badawczej prof. Kürten. Oznacza to, że u myszy, którym podawano kazeinę, własna obrona organizmu była również skierowana przeciwko MAG, co powodowało destabilizację mieliny.

Ale do jakiego stopnia wyniki te można by odnieść do człowieka? Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy dodali pochodzące od myszy przeciwciała przeciwko kazeinie do ludzkiej tkanki mózgowej. Wyniki tego eksperymentu pokazały, że gromadziły się w komórkach odpowiedzialnych za produkcję mieliny w mózgu. Dotyczy to jednak tylko uczulonych na kazeinę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy zdaniem prof. Kürten powinni wykluczyć z diety produkty mleczne. Możliwe, że mleko krowie zwiększa ryzyko rozwoju tej choroby również u zdrowych osób, ponieważ kazeina może również wywoływać u nich alergię. Choć, jak podkreśla prof. Kürten, nie oznacza to, że nadwrażliwość na nią zawsze prowadzi do stwardnienia rozsianego, sam związek jest jednak niepokojący. Jak wskazuje autorka badania, częstość występowania tej choroby jest podwyższona w populacjach, w których pije się dużo mleka krowiego.

 

Piśmiennictwo

Chunder R. et al.: Antibody cross-reactivity between casein and myelin-associated glycoprotein results in central nervous system demyelination. „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2022, no. 119(10).